Als je kind hulp nodig heeft

Tobben met eten, slapen, angsten – of een sterk vermoeden dat je kind een gedragsstoornis heeft? Op de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychologie weten ze raad. Via een nieuwe verwijsfolder kunnen huisartsen en andere hulpverleners de weg daar naartoe vinden. 

Soms weet je het even niet meer. Als je kind vaak boos is, verdrietig of moeite heeft met dingen die voor anderen heel normaal lijken. Praten met een professional helpt: in het Erasmus MC staat een team van specialisten klaar om ouders en kind te begeleiden. En dan hoef je zeker niet te wachten tot je uit frustratie bent opgebrand. Huisartsen en mensen van het Centrum voor Jeugd en Gezin, die in overleg met de ouders de behoefte aan meer begeleiding constateren, kunnen nu snel de weg vinden naar de specialisten in het ziekenhuis.

In deze verwijsfolder lees je wat de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychologie kan betekenen. En dat is heel veel! De illustraties laten zien dat elk kind welkom is – en dat het ziekenhuis heel toegankelijk is.